Abraham og fuglene – en kirkefestkantate

Abraham og fuglene

– kirkefestkantate i seks dele

1.       Bogfinken (dens sang præsenteres enten elektronisk eller som orgelimprovisation)

Tema: evighed, frimodighed

Koral (alle):
N.F.S. Grundtvig: Lyksaligt det folk DDS 376
vers 1: Lyksaligt det folk, som har øre for klang
herovenfra!
Det nynner alt her på den evige sang:
Halleluja!
så alle Guds engle forundres på,
hvor himmelsk de jordiske klokker slå,
når Ånden med støvhjertets tunger
dets dybeste længsel udsjunger.

Veksellæsning:
Salme
150
Pigekor: Halleluja.
A-hold: Lovpris Gud i hans helligdom,
B-hold: lovpris ham i hans mægtige himmelhvælving!
A: Lovpris ham for hans vælde,
B: lovpris ham for hans storhed!
A: Lovpris ham med hornets klang,
B: lovpris ham med harpe og citer,
A: lovpris ham med pauker og dans,
B: lovpris ham med strengespil og fløjter,
A: lovpris ham med klingende cymbler,
B: lovpris ham med rungende cymbler!
A og B: Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren.
Pigekor: Halleluja.

Pigekor:
Fugle og fisk, syng lovsang med kirken

Syng halleluja, ja syng halleluja
Stille, vær stille, vær stille, vær stille
Her i din tysthed du hører Hans stemme
Stille, vær stille, vær stille, vær stille
’Elsker dig, elsker dig, elsker for evigt’
Stille, vær stille, vær stille, vær stille
Ånden gi’r genlyd i brystkassens hule
Fylder, fortolker, forløser din glæde
Hjerterne bimler og lungerne blafrer
Synger halleluja, synger halleluja
synger halleluja
Syng halleluja, ja syng halleluja
Sæler og sild, kaskelotter og marsvin
Send vibrationer, slå kraftigt tromme
Syng så det gynger i siv og sandaler
Syng halleluja, ja syng halleluja
Viber og måger, fasaner og rørdrum
Bogfinke, stær, bekkasiner og spætter
Syng halleluja, ja syng halleluja
Deltag i kirkernes lovsangskoraler
Syng halleluja, ja syng halleluja, ja
syng halleluja, ja

Gospelkor:
Åh, ja!
Gud er en Gud – som aldrig glemmer,
glemmer sit barn. Vi er på hans skød.
Gud er vor Fader og Gud er vor Moder.
Ingen kan skade os, vi er hans børn!

Derfor vi synger med hjerte og tunge:
Ære og pris, vor Fader og Gud.
Over og under, omkring og imellem
er du til stede og bærer vor sang.

Åh, ja!
Gud er en Gud – som aldrig glemmer,
glemmer sit barn. Vi er på hans skød.
Derfor vi synger med hjerte og tunge:
Ære og pris, vor Fader og Gud.

Firstemmigt kor:
Salme
117
v1  Halleluja
Lovpris Herren, alle folkeslag!
Lovsyng ham, alle folk!
v2  For hans godhed mod os er stor
Herrens troskab varer til evig tid

2.       Sanglærken (dens sang præsenteres enten elektronisk eller som orgelimprovisation)

Tema: urørlig frihed og glæde

Koral (alle):
vers 2: Lyksaligt det støv, som i Skaberens hånd
kom Gud så nær,
oplivet af ham med en kongelig ånd
til heltefærd,
begavet i nåde med hånd og mund
til gavn og til glæde i allen stund,
at ligne sin Gud på det bedste
og tale med ham som sin næste!

Veksellæsning:
Salme
8
A: Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn
over hele jorden,
B: du som har bredt din pragt ud på himlen!
A: Af børns og spædes mund
har du grundlagt et værn mod dine modstandere
B: for at standse fjender og hævngerrige.
A: Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
B: hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
A: Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,
B: med herlighed og ære har du kronet det.
A: Du har gjort det til hersker over dine hænders værk,
B: alt har du lagt under dets fødder,
A: får og okser i mængde,
selv de vilde dyr,
B: himlens fugle og havets fisk,
dem som færdes ad havenes stier.
A og B: Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn
over hele jorden!

Pigekor:
Lærkens kærlighedserklæring

Omkvæd:
Intet terperi (2 – 3) ingen paraply (2 – 3)
Fri til fantasi (2 – 3) gynge i en sky (2 – 3)
Lærkelig fri, lykkelig kry
Let melodi, alle ka’ li
Gud lytter til, Gud synger med
Sangen er ny, Gud giver ly
Gud sætter fri!

Jeg elsker dem der bor i telte
der overnatter på en mark
der ikke spænder hjelm og bælte
har nakkehud som furet bark

Som Abraham ham patriarken
der hørte Herrens kald i Ur:
’Forlad dit hus, og bo på marken!’
Det blev en livslang vandretur

Han spejler skyen i sit øje
så grå som vilde gæs på træk
og blåheds dybder i det høje
så ren som første vintergæk

Af sted han går med sin familie
sin kone Sara, ingen børn
Nomaden følger Herrens vilje
mens løftet svæver som en ørn

De kom til Løftets Land som lovet
han fulgtes med nevøen Lot
og tilbød large hvad færre voved’:
’Vælg blot det land du finder godt!’

Så valgte Lot da straks oasen
mens Abraham fik Mamrelund
For Lot et Sodoma i fjasen
For Abram ingen stjernestund

Omkvæd:
Intet terperi (2 – 3) ingen paraply (2 – 3)
Fri til fantasi (2 – 3) gynge i en sky (2 – 3)
Lærkelig fri, lykkelig kry
Let melodi, alle ka’ li
Gud lytter til, Gud synger med
Sangen er ny, Gud giver ly
Gud sætter fri!

Han puster lyset ud for natten
og møder stjerneøjnes glans
Han hører Herren nævne skatten
som sandt og sikkert bliver hans:

’Tæl stjernerne på nattehimlen!
Din slægt skal blive rig som den!
Det bli’r en vrimlen og en stimlen!
Hold håbet fast, min kære ven!’

Den gamle Sara næste morgen
ser Abrams øjnes stjernelys
Selv kan hun ikke slippe sorgen:
’Det er for sent, vi opgi’r, frys!’

I Mamrelund får de at vide:
’Til næste år I har en søn!’
’Nu skal jeg ikke mere lide!’
er Abrams tanker, ’Svar på bøn!’

’Den slags ku’ ske for længe siden!
Jeg er halvfems, og han er mer!
Gud følger ikke helt med tiden!
Så undskyld mig, hvis nu jeg ler!’

Sådan er gamle Saras tanker
Men profetien står ved magt
Så sandt Guds faderhjerte banker:
Det går til sidst som han har sagt

Der går et år, og Isak fødes
I teltet holdes frydefest
De gamle og det nye mødes
Der tændes håb i hver en gæst

Omkvæd:
Intet terperi (2 – 3) ingen paraply (2 – 3)
Fri til fantasi (2 – 3) gynge i en sky (2 – 3)
Lærkelig fri, lykkelig kry
Let melodi, alle ka’ li
Gud lytter til, Gud synger med
Sangen er ny, Gud giver ly
Gud sætter fri!

Jeg elsker dem der bor i telte
der overnatter på en mark
der ikke spænder hjelm og bælte
har nakkehud som furet bark

Der spiser simpel mad på bålet
i nattehimlens første skær
og synger glad den sang om målet
at mødes med sin hjertenskær

Jeg synger selv den sang om himlen
imens jeg daler ned fra sky
At kende Ham i verdensvrimlen
gir hjertefred, gør dagen ny

Omkvæd:
Intet terperi (2 – 3) ingen paraply (2 – 3)
Fri til fantasi (2 – 3) gynge i en sky (2 – 3)
Lærkelig fri, lykkelig kry
Let melodi, alle ka’ li
Gud lytter til, Gud synger med
Sangen er ny, Gud giver ly
Gud sætter fri!

Firstemmigt kor:
Salme
117
v1  Halleluja
Lovpris Herren, alle folkeslag!
Lovsyng ham, alle folk!
v2  For hans godhed mod os er stor
Herrens troskab varer til evig tid

3.       Ørnen (dens sang præsenteres enten elektronisk eller som orgelimprovisation)

Tema: stolthed, styrke, længsel, smerte

Koral (alle):

Vers 3: Lyksaligt det hjerte i menneskebryst
med frygt og håb,
som lifligt bevæges ved Himmelens røst
og Åndens råb!
Det værelse har i sin hytte lav
til længselen dyb som det store hav,
til håb, der sig højere svinger
end ørne og engle på vinger.

Veksellæsning:
Salme
130
A: Fra det dybe råber jeg til dig, Herre.
B: Herre, hør mit råb,
lad dine ører lytte
til min tryglen!
A: Hvis du, Herre, vogtede på skyld,
hvem kunne da bestå, Herre?
B: Men hos dig er der tilgivelse,
for at man skal frygte dig.
A: Jeg håber på Herren,
min sjæl håber;
jeg venter på hans ord,
B: min sjæl venter på Herren
mere end vægterne på morgen,
end vægterne på morgen.
A: Israel, vent på Herren,
for hos Herren er der troskab,
B: hos ham er der altid udfrielse.
A og B: Han udfrier Israel
fra al dets skyld.

Oplæsning:
Abrahams og Guds samtale

Fortæller – Abraham – Gud

F: Da Gud Herren havde besøgt Abraham og Sara i Mamrelund, gik han ved aftenstid videre i retning af Sodoma, og Abraham følger ham på vej.
Gud betror nu Abraham at han har i sinde at udslette Sodoma pga. indbyggernes store synd.
Men dér bor jo Lot, Abrahams nevø!
Abraham bliver chokeret. Han træder Gud nærmere og spørger: Vil du virkelig ødelægge retfærdige sammen med uretfærdige?

A: Måske er der 50 retfærdige i byen. Du kan umuligt handle sådan. Det kan du umuligt.

G: Hvis jeg i Sodoma finder 50 retfærdige, vil jeg tilgive hele stedet for deres skyld.

A: Jeg vover igen at tale til dig, Herre, skønt jeg kun er støv og aske. Hvis der mangler 5 i de 50 – vil du så ødelægge byen pga. de 5?

G: Jeg vil ikke ødelægge den hvis jeg finder 45 retfærdige.

A: Måske findes der kun 40.

G: For de 40s skyld vil jeg lade være.

A: Bliv ikke vred … måske findes der 30?

G: Hvis der findes 30 retfærdige, lader jeg være.

A: Måske findes der 20?

G: For de 20s skyld vil jeg lade være.

A: Herre, bliv ikke vred … måske findes der … 10.

G: For de 10s skyld vil jeg lade være at ødelægge byen.

F: Så gik Herren da han var færdig med at tale med Abraham, og Abraham vendte hjem.

Gospelkor (menighed med på sidste vers):
DS: 419 plus udsagn fra 2 Kor 4
O Gud, hør min bøn, o Gud, hør min bøn:
Hør mit råb, giv mig svar!
O Gud, hør min bøn, o Gud, hør min bøn:
Kom og vær du mig nær!

I alt er vi trængt – men ikke spærret inde
Vi er i tvivl – men ikke fortvivlede

Højere end ørnen svæver vores bøn,
båret af engle – hen til Guds øre

Vi bli’r forfulgt men lades ikke i stikken
Vi slås til jorden men går ikke til grunde

Højere end ørnen svæver vores bøn,
båret af engle hen til Guds øre

For vi ved at han, der oprejste Herren,
også med Jesus vil oprejse os

Højere end ørnen svæver vores bøn,
båret af engle hen til Guds øre

O Gud, hør min bøn, o Gud, hør min bøn:
Hør mit råb, giv mig svar!
O Gud, hør min bøn, o Gud, hør min bøn:
Kom og vær du mig nær!

Firstemmigt kor:
Salme
117
v1  Halleluja
Lovpris Herren, alle folkeslag!
Lovsyng ham, alle folk!
v2  For hans godhed mod os er stor
Herrens troskab varer til evig tid

4.       Nattergalen (dens sang præsenteres enten elektronisk eller som orgelimprovisation)

Tema: Det underspillede, det tilsyneladende ubetydelige

Koral (alle):

Vers 4: Lyksalig den tunge i menneskemund
med liv og røst,
som slår sine rødder i hjertelig grund
til evig trøst,
som skinner af lyset i livets ord,
som gløder af ilden på nådens bord
og skænker de hjerter, som græde,
Guds fred og den himmelske glæde!

Veksellæsning:
Salme
36,6-10
A:
 Herre, din godhed når til himlen,
din trofasthed til skyerne.
B: Din retfærdighed er som Guds bjerge,
dine domme som det store dyb.
A: Herre, du frelser mennesker og dyr.
B: Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud!
A: Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge.
B: De mætter sig ved overfloden i dit hus,
A: du lader dem drikke af din herlige bæk;
B: for hos dig er livets kilde,
A og B: i dit lys ser vi lyset.

Pigekor med ung dreng som solist/evt. rapper som Abraham (alle synger sidste vers):
Nattergalens sang og Isaks ofring

Pigekor: Nattergalen slår sin trille
synger årle, synger silde
slår på tromme, hvisker stille:
’Menneske, Abraham,
tro på Gud, ja, regn med ham!’

A: Det værste var den nat
hvor jeg hørte Herren sige:
’Tag din søn, din skat, og
bring ham til mig som et offer.’
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
Her var intet mer at sige,
hvad jeg kunne, var at tie.
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
Og jeg tav mens nattergalen sang.

Pigekor: ’Menneske, Abraham,
tro på Gud, ja, regn med ham!’

A: Så stod jeg tidligt op,
vækked’ Isak ganske stille,
jeg måtte gøre det
som jeg sidst af alting ville.
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
Her var intet mer at sige,
hvad jeg kunne, var at tie.
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
Og jeg tav mens nattergalen sang:

Pigekor: ’Menneske, Abraham,
tro på Gud, ja, regn med ham!’

A: To karle vandred’ med,
og mit æsel bar på brændet.
Så kom vi til det sted
som jeg frygted’ så forbandet.
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
Her var intet mer at sige,
hvad jeg kunne, var at tie.
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
Og jeg tav mens nattergalen sang.

Pigekor: ’Menneske, Abraham,
tro på Gud, ja, regn med ham!’

A: Og Isak sagde: ’Far!
Her er brændet, her er flammen,
men intet offerlam.’
’Lad os bare vandre sammen,
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
Gud ved vej, kan ikke svige.’
Det var hvad jeg kunne sige.
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
Og jeg tav mens nattergalen sang.

Pigekor: ’Menneske, Abraham,
tro på Gud, ja, regn med ham!’

A: Da englen greb min hånd
stærkt og råbte i mit øre:
’Abraham, din søn
skal du ingen skade gøre’,
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
kendte jeg Guds faderhjerte,
han som skaber fryd af smerte.
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
Og jeg tav mens nattergalen sang.

Pigekor: ’Menneske, Abraham,
tro på Gud, ja, regn med ham!’

Pigekor: En vædder i et krat
blev et offer frem for sønnen.
Tro på prøve sat
faldt til ro. Gud hørte bønnen.
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
Gådefulde er Guds planer,
dybere end nogen aner.
[pause: 1 – 2 – 3 – 4]
Lad os synge nattergalens sang:

Pigekor: Nattergalen slår sin trille
synger årle, synger silde
slår på tromme, hvisker stille:
Alle:
’Menneske, Abraham,
tro på Gud, ja, regn med ham!
Menneske, Abraham,
tro på Gud, ja, regn med ham!’

Kor:
Nattergalens ubetydelighed

Så ubetydelig og lille
så jævn og brunliggrå som støv.
Hvis fuglen ikke slog sin trille,
gik den i ét med buskens løv

Et brød bli’r lagt i åbne hænder,
så helt almindeligt og nært,
og menigheden kraften kender,
for øjet skjult, for hjertet kært

Lidt vin bli’r hældt i hvert et bæger,
ja måske bare druesaft,
og kirken møder ham som læger
det brudte med sin guddomskraft

Således elskede Gud verden
at han gav afkald på sin glans.
Han kendes på sin skjulte færden,
en lidt tilfældig hverdagstjans:

At være ven med én der snyder.
At vandre land og rige tyndt.
At blive hængt som en forbryder.
At ende før man er begyndt

Som nattergalens sang i kæret,
en himmelsk kreativ sekvens,
så ufortjent vi får foræret
en nærhed som en gammel vens:

Og Gud! Vi kender dig på røsten!
’Tag dét og spis det!’ I et nu
vi ser dit offer, mærker trøsten.
’Tag dét og drik det! Kom i hu!’

Lyslevende du er til stede.
I kærlighed du siger: ’Gå
med fred! Og del din himmelglæde
med hver en sjæl du støder på!’

Du sender kirken ud i verden,
og du har lovet at gå med.
Så åbenbar din skjulte færden!
Ja, åbenbar din kærlighed!

Firstemmigt kor:
Salme
117
v1  Halleluja
Lovpris Herren, alle folkeslag!
Lovsyng ham, alle folk!
v2  For hans godhed mod os er stor
Herrens troskab varer til evig tid

5.       Landsvalen (dens sang præsenteres enten elektronisk eller som orgelimprovisation)

Tema: omsorg, fællesskab, trivsel

Koral:
Vers 5: Lyksaligt det folk, som har Jesus til drot,
Marias søn,
som søskende hans har de alle det godt
i lys og løn:
Guds-freden i hjerte, Guds ord i mund,
med herlighedshåbet i allen stund,
thi de, som Gud Faders udkårne,
har børnekår med hans Enbårne.

Veksellæsning:
Salme
133
A: Hvor er det godt og herligt,
når brødre sidder sammen!
B: Det er som den gode olie på hovedet,
der flyder ned over skægget,
over Arons skæg,
ned over kjortlens halsåbning.
A: Det er som Hermons dug, der falder
på Zions bjerge.
B: For dér giver Herren velsignelsen,
A og B: livet i al evighed.

Gospelkor:
Barne-ret

Johannes sagde om Jesus: –
Alle dem –
der tog imod ham –
gav han ret til at blive Guds børn
dem, der tror på hans navn

Alle dem –
der tog imod ham –
gav han ret til at blive Guds børn
dem, der tror på hans navn

Vi har ret til at være Guds børn! –
ret til at være Guds børn!
vi der tror på hans navn! –
Vi er ikke født
af menneskers vilje – –
men af Gud! –
Halleluja!

Pigekor:
Abrahams glæde

Abraham må fryde sig
i den høje himmel
når han ser i hus, på vej
hvilken herlig vrimmel
af familie han har fået
hvor fantastisk det er gået
Stjernehimlen stråler!

Tak fordi enhver kan frit
blive Guds familie
vugges af hans arme blidt
plantes som en lilje
i Guds skønne kirkehave
vokse frisk ved dåbens gave
under nådens stråler

Som en flok med åbne gab
i sin fuglerede
ventende i fællesskab
og i fælles glæde
pipper vi som svaleunger
der får stillet deres hunger
trofast af forældre

Og som børn af ’Troens far’
Abraham, den gamle
vil vi give hvad vi har
ej i lade samle
Dristigt tage Gud på ordet
skabe pladser rundt om bordet
dele med alverden

Børnekor:
Guds familie

Hvem er min mor
og hvem er min bror?
Alle og enhver
som på mig tror!

Ingen sidder ene
Ingen lukkes ude
Ingen skal alene
som en natteugle tude

Hvem er min mor
og hvem er min bror?
Alle og enhver
som på mig tror!

siger Jesus, vores bror og vores Herre

Pigekor:
Lemmer på legemet kirken

Hænder og fødder
fromme og rødder
tænder og tunge
hjerte og lunge
råb der kan runge
ribben og rynker
modet der synker
fingre og negle
vanskabte spejle
sener og vener
sig hvad du mener
ankler og hofter
lamper i lofter
øjne og ører
se hvad I hører
svimlende stjerner
svajende hjerner
næser der blæser
halse der hvæser
Er der en grænse?
Hvor skal vi standse?

Fregner og bumser
numser der fjumser
maver med navler
munde der savler
kroppe der hygger
hænder der brygger
kaffe til kage
frem og tilbage

Kirken er lemmer der
klapper og klemmer
hjælper og holder
sørger og fjoller
Er der en grænse?
Hvor skal vi standse?
Alle skal med

Ånden er blodet der
binder os sammen
Nemlig og Amen

Firstemmigt kor:
Salme
117
v1  Halleluja
Lovpris Herren, alle folkeslag!
Lovsyng ham, alle folk!
v2  For hans godhed mod os er stor
Herrens troskab varer til evig tid

6.       Gulspurven (dens sang præsenteres enten elektronisk eller som orgelimprovisation)

Tema: evighed, fuldkommenhed, forløsning

Koral:
Lyksalig hver sjæl, som i Frelserens navn
af nådens hånd
fik bod for sin vånde og for alt savn
med liv og Ånd:
med Faderens Ånd og med Sønnens liv,
med palmernes dyd i et skud af siv,
med kraften som klarheds-beviset,
med nøglerne til Paradiset!

Veksellæsning:
Salme
146
Pigekor:
 Halleluja.
A og B: Min sjæl, lovpris Herren!
A: Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever,
B: jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til.
A: Stol ikke på stormænd,
på mennesker, de kan ikke frelse.
B: De udånder og vender tilbage til jorden,
og den dag er deres planer blevet til intet.
A: Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud,
hvis håb står til Herren, hans Gud,
B: ham som har skabt himlen og jorden
og havet med alt, hvad de rummer,
A: ham som bevarer sin troskab til evig tid,
B: som skaffer de undertrykte ret
og giver de sultne føde.
A: Herren sætter de fangne i frihed,
B: Herren åbner de blindes øjne,
A: Herren rejser de nedbøjede,
B: Herren elsker de retfærdige.
A: Herren beskytter de fremmede,
B: han bringer faderløse og enker på fode,
men fører de ugudelige på vildspor.
A og B: Herren er konge for evigt,
din Gud, Zion, i slægt efter slægt.
Pigekor: Halleluja.

Gospelkor / alle kor:

Gud er hellig, Gud er ren

Gud er hellig, Gud er ren
Gud er tre og Gud er en
Gud er sandhed, Gud er
Gud er kærlig, Gud er

Gud er hellig, Gud er ren
Gud er tre og Gud er en
Herren frigør fanger,
Herren vogter fremmede

Herren rejser faldne
Herren trøster enker
Gud er tre og Gud er en
Gud er hellig, Gud er ren

Gud er kærlig, Gud er
Gud er sandhed, Gud er
Gud er tre og Gud er en
Gud er hellig, Gud er ren

Amen Amen Amen

Fællesbøn (alle):
Fader vor
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen

Firstemmigt kor (og alle):
Salme
117
v1  Halleluja
Lovpris Herren, alle folkeslag!
Lovsyng ham, alle folk!
v2  For hans godhed mod os er stor
Herrens troskab varer til evig tid

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *